РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ КАМІНЬ-КАШИРСЬКОЇ ГРОМАДИ

Реалізовуючи проект «Сприяння прозорості влади на північному заході України” нами було налагоджено співпрацю з Камінь-Каширською громадою, аби зробити їх публічні закупівлі ефективнішими. Одним із завдань, які ми мали виконати – проаналізувати закупівлі громади та напрацювати рекомендації, як зробити їх кращими. Нижче пропонуємо розроблені нашими експертами рекомендації.

Нашою громадською організацією було здійснено моніторинг публічних закупівель замовників Камінь-Каширської територіальної громади за 2020-2021 роки та виявлено  порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (надалі – «Закон»).

  1. Відповідно до ч. 1, ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону, цей Закон застосовується: 1) до замовників, визначених пунктами 1-3 частини першої статті 2 цього Закону, за умови що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт – 1,5 мільйона гривень; 2) до замовників, визначених пунктом 4 частини першої статті 2 цього Закону, за умови що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт – 5 мільйонів гривень; 3) до замовників, визначених частиною першою статті 2 цього Закону, які здійснюють спрощені закупівлі відповідно до цього Закону та/або укладають договори без використання електронної системи закупівель відповідно до частини другої цієї статті.

Замовники здійснюють спрощені закупівлі шляхом використання електронної системи закупівель у порядку, передбаченому цим Законом.

У разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує 50 тисяч гривень, замовник повинен дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель та може використовувати електронну систему закупівель, у тому числі електронні каталоги для закупівлі товарів. У разі здійснення таких закупівель без використання електронної системи закупівель замовник обов’язково оприлюднює в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 цього Закону звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.

Під час перегляду закупівель було встановлено, що замовники Камінь-Каширської громади не дотримуються вказаних приписів Закону.

Замовники дуже часто оприлюднюють «прямі» договори. При цьому, в багатьох випадках загальна очікувана вартість закупівлі окремого товару чи послуги за одним кодом згідно з Єдиним закупівельним словником перевищує «пороги», встановлені Законом для здійснення процедури відкритих торгів/спрощених закупівель. Таким чином, замовники ділять предмети закупівель та уникають проведення процедур відкритих торгів/спрощених закупівель, що категорично заборонено Законом та тягне за собою адміністративну відповідальність та чималі штрафи для працівників Замовника, які відповідальні за організацію та проведення публічних закупівель.

Окрім цього, поширеною є ситуація, коли замовники неправильно обирають процедуру закупівлі, не відповідно до вартісних меж. Для прикладу, коли очікувана вартість товару не перевищує 200 тис. грн, замовники оголошують відкриті торги та оприлюднюють тендерну документацію, хоча відповідно до Закону має бути проведена спрощена закупівля. Цікаво, що дуже часто такі закупівлі не відбуваються через недостатню кількість учасників (тендерну пропозицію подає лише один учасник). Відтак, замовники несвоєчасно закупляють необхідні товари/послуги лише через те, що неправильно визначили процедуру закупівлі.

Враховуючи наведене, рекомендуємо не ділити предмет закупівлі та правильно визначати тип процедури закупівлі, виходячи із очікуваної вартості закупівлі та вартісних меж, встановлених Законом. Рекомендуємо також ознайомитись із інформаційним листом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Щодо планування закупівель» від 03.09.2020р.

  1. Відповідно до ст. 5 Закону, закупівлі здійснюються за такими принципами: 1) добросовісна конкуренція серед учасників; 2) максимальна економія, ефективність та пропорційність; 3) відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; 4) недискримінація учасників та рівне ставлення до них; 5) об’єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; 6) запобігання корупційним діям і зловживанням.

При закупівлі електричної енергії та газового палива замовники Камінь-Каширської громади встановлюють дискримінаційну вимогу щодо наявності в учасників центру обслуговування клієнтів на території Волинської області. При цьому, ринок електричної енергії/газового палива є вільним, а чинне законодавство України не містить обов’язку постачальників мати структурні підрозділи у всіх чи конкретних областях України. В свою чергу, специфіка товару дозволяє поставляти його учасниками, що зареєстровані на території будь-якої області України. Окрім цього, станом на сьогодні існує безліч способів оперативного вирішення питань між Постачальником та Споживачем під час виконання договору про закупівлю (поштовий зв’язок, електронне листування, телефонний зв’язок тощо).

Також замовники встановлюють дискримінаційні вимоги у кваліфікаційних критеріях до учасників (ст. 16 Закону): надання певної кількості аналогічних договорів, надання аналогічних договорів за певні роки.

Окрім цього, в багатьох закупівлях вимагається подання учасниками документів, які не передбачені чинними нормативними актами, або документів у певній формі, або у спосіб, не передбачений Законом (наприклад, у паперовій формі).

Також нами виявлено порушення на стадії кваліфікації тендерних пропозицій/пропозицій: неправомірне відхилення учасника у закупівлі або, навпаки, неправомірне оголошення учасника переможцем закупівлі, ненадання відповіді на вимогу учасника у закупівлі, неправильне застосування механізму виправлення невідповідностей протягом 24 годин.

Враховуючи викладене, рекомендуємо при підготовці документацій публічних закупівель не встановлювати вимог, які суперечать Закону України «Про публічні закупівлі» та іншим нормативно-правовим актам. При розгляді тендерних пропозицій/пропозицій дотримуватись принципів здійснення закупівель.

  1. 07 листопада 2018 року набув чинності оновлений Закон «Про електронні довірчі послуги». Згідно із п. 5 розділу VII вказаного Закону, електронний цифровий підпис та посилений сертифікат відкритого ключа, що його підтверджує, видані відповідно до вимог Закону України «Про електронний цифровий підпис» до набрання чинності цим Законом, використовуються користувачами електронних довірчих послуг, кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг, які продовжують їх обслуговувати, відповідно як кваліфікований електронний підпис та кваліфікований сертифікат електронного підпису до закінчення строку дії посиленого сертифіката відкритого ключа, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим Законом.

Згідно з п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 р. № 193 «Про реалізацію експериментального проекту щодо забезпечення можливості використання удосконалених електронних підписів і печаток, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів»: погодитися з пропозицією Міністерства цифрової трансформації та Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації стосовно реалізації експериментального проекту щодо забезпечення можливості використання удосконалених електронних підписів і печаток, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів (далі – експериментальний проект).  Експериментальний проект реалізується до дня набрання чинності змінами до Закону України «Про електронні довірчі послуги» щодо врегулювання використання удосконалених електронних підписів і печаток, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів, але не пізніше ніж до 5 березня 2022 року.

Таким чином, з 07.11.2020 року використання електронного цифрового підпису у публічних закупівлях заборонено. При цьому, замовники зобов’язані використовувати виключно кваліфікований електронний підпис, а учасникам дозволено використовувати, як кваліфікований, так і удосконалений електронний підпис, залежно від того, як вимагає той чи інший замовник у конкретній закупівлі.

Незважаючи на це, під час моніторингу закупівель було виявлено, що замовники ігнорують вказані вище вимоги.

Так, у більшості закупівель (спрощені закупівлі/відкриті торги) замовники у оголошеннях/тендерних документаціях надають учасникам можливість підписувати пропозиції/тендерні пропозиції некваліфікованим електронним підписом (ЕЦП).

Враховуючи наведене вище, рекомендуємо у документаціях закупівель не включати умову щодо можливості використання учасниками електронного цифрового підпису. Відповідальним особам замовників оприлюднювати інформацію про закупівлі, використовуючи кваліфікований електронний підпис на захищеному носії.

  1. Преамбулою Закону передбачено, що цей Закон визначає правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об’єднаних територіальних громад.

Згідно з п. 25 ч. 1 ст. 1 Закону, публічна закупівля (далі – закупівля) – придбання замовником товарів, робіт і послуг у порядку, встановленому цим Законом.

В ході перегляду закупівель було виявлено, що замовники оприлюднюють договори про відшкодування витрат. Разом з тим, договір про відшкодування витрат не потребує оприлюднення в електронній системі, оскільки не передбачає придбання товарів, робіт і послуг.

Враховуючи наведене, рекомендуємо при оприлюдненні договорів в електронній системі перевіряти, чи передбачає договір закупівлю товарів, послуг чи робіт.

  1. Відповідно до п. 3. Розділу І, п. 2 Розділу ІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2020 № 708 «Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі», предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 21 і 34 частини першої статті 1 Закону та за показником четвертої цифри Єдиного закупівельного словника

…під час здійснення закупівлі лікарських засобів предмет закупівлі визначається за показником третьої цифри Єдиного закупівельного словника.

Ст. 10 Закону передбачає перелік інформації про закупівлі, що підлягає оприлюдненню на веб-порталі Уповноваженого органу.

Наказом МЕРТУ 11.06.2020  № 1082 затверджено Порядок розміщення інформації про публічні закупівлі.

Згідно з п. 13 наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 11.06.2020р. № 1082 «Про затвердження Порядку розміщення інформації  про публічні закупівлі», крім полів, визначених пунктом 12 цього Порядку, у випадках, зазначених у цьому пункті, додатково в окремих полях заповнюється інформація щодо: міжнародної непатентованої назви лікарського засобу (далі – МНН), у разі визначення предмета закупівлі – лікарський засіб. Якщо предмет закупівлі містить два та більше лікарських засобів, замовником зазначається МНН кожного лікарського засобу.

При перегляді закупівель було виявлено, що замовники не дотримуються встановлених вимог при визначенні предмета закупівлі та публікації інформації про закупівлі в електронній системі.

При закупівлі товарів та послуг замовники часто визначають предмет закупівлі не за четвертою цифрою Єдиного закупівельного словника, а при закупівлі лікарських засобів – не за третьою цифрою. Також, при закупівлі лікарських засобів замовники не вказують МНН лікарського засобу. Окрім цього, поширеним є неправильне віднесення товару до класу згідно з Єдиним закупівельним словником.

Враховуючи наведене, рекомендуємо дотримуватись вимог Закону та інших нормативно-правових актів при оприлюдненні інформації про закупівлі.

  1. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710», головним розпорядникам бюджетних коштів (розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня), суб’єктам господарювання державного сектору економіки з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів забезпечити:  оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом розміщення на власному веб-сайті (або на офіційному веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб’єкта управління об’єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб’єктом господарювання державного сектору економіки) протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель.

Майже всі замовники Камінь-Каширської громади не оприлюднюють інформацію про закупівлі. Більше того, у більшості замовників немає власного веб-сайту.

Отже, рекомендуємо на веб-сайті Камінь-Каширської громади (http://kmk.gromada.org.ua/) створити розділ для розміщення інформації про закупівлі Камінь-Каширської міської ради та інших замовників громади.

Сподіваємось, що рекомендації ГІ «Прозора Волинь» будуть враховані замовниками Камінь-Каширської громади при здійсненні публічних закупівель!

 Розробив, експерт проекту, Дмитро Климук

головна, Новини, Проекти, Слайдер